DANCE

DANCE-2019

CATEGORY Event POSITION NAME OF THE CANDIDATE GRADE
1 NATKHAT GANESHA/NAKHAT HANUMAN 3 NITHILASHREE.V
MIRDHULA.S.G
SAI AKSHERA
KRISHAA.P
SAINA SHRI.R
HARSHITHA.P
TADHINI.M
VARSHITHA
SAI SIDDHARTHAN HARIHARAN
LKG A
LKG A
LKG B
LKG B
UKG B
UKG B
UKG B
UKG B
UKG B
2 CHINESE UMBERALLA/SNAKE DANCE 1 MADHUMITHA VENKATESH
VARSHA.S
RUTHVIKA.P.R
PRAGATHI KALA.B
PRASATHIYA.L
HEERTHI MATHI.M
SHREYA.M
HOSHIKA SREE.B
ANANYAA.G
MIRA.S
1A
1A
1B
1B
1B
2A
2A
2B
2B
2B
3 MAHISHASURA MARDHINI/SHIVA THANDAVAM 1 SRI LAYA.V
THAARIGA SHRI.R
NITHARSHANA.V
SHRUTHIKA.K.S
SAMRATCHANA.G
SUNAKSHA.N.K
ARUNDHADHI GRIDHARAN
JASMITHA.L
SUKRITHA.S
SREE SHIVANI.R
IV A
IV A
IV A
IV A
IV A
IV B
V A
V A
V A
V B
4 SNAKE DANCE/PEACOCK DANCE 1 DAKSHA.S
NADHIYA.V.S
BANU SUHAS.B
AKASH.B
NEHRA.R.V
GAYATHRI.B
PURNIA DEVI .P.R
YOGADHARSHINI.R
USS PRAHARSHITHA
MRIDULA.M
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
3 CONVERSATION B/W PROPS 3 HARESH RAGHAV R
MIRUTHUUN B
IV A
IV A
5 ODISSI/BIHU 1 SAI KEERTHANA.B
KAMYASHREE THANEERU
NITHIN SIRVI.J
ARULMANI.A
KRISHNA SUBRAMANIAN.S
SAI MAYAK.V
BARATH VASAN.V
NANTHICKA.D.B
PRASIDHA.J
BHARGAVI ARUNACHALAM
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X
X
X